Fórum: Študenti-Podniky-Univerzity 2020

3. marca 2020 sa konal v priestoroch Univerzity Komenského 9. ročník pracovného veľtrhu Študenti-Podniky-Univerzity, ktorý zorganizoval Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku a Fakultou managementu UK. Podujatia sa zúčastnilo okolo sto gymnazistov a študentov. Prvú časť podujatia otvorili svojimi príhovormi dekan Fakulty managementu,  riaditeľ Francúzskeho inštitútu a riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu na […]

Podrobnejšie
Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov 2019

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút pripravil slávnostné odovzdávanie diplomov spoločne zabezpečovaného frankofónneho štúdia, ktoré ponúkajú a realizujú slovenské verejné vysoké školy. Podujatie sa konalo 5.12.2019 v priestoroch francúzskej súkromnej vysokej školy MOD’SPE Paris Central Europe v Bratislave. Francúzsky spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny Anatole France o francúzštine povedal: „Francúzsky jazyk je ako žena. A táto žena je taká krásna, tak hrdá, […]

Podrobnejšie
4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „La Perception en langue et en discours“

Katedra romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje v spolupráci s Univerzitou v Opole a Univerzitou Marca Blocha v Strasbourgu 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom La Perception en langue et en discours, ktorá sa bude konať 2.-4. apríla 2020 v Banskej Bystrici. Termín na posielanie návrhov vedeckých príspevkov sa predlžuje […]

Podrobnejšie
Frankofónni študenti na Slovensku majú svoj podcast!

FrancofuniSK je projekt, ktorý rozvinulo Centrum univerzitnej úspešnosti (CRU, podporované Univerzitnou agentúrou pre frankofóniu – AUF) Univerzity Mateja Bela, ktoré sa pri tejto príležitosti stane Centrom univerzitnej úspešnosti Slovenska. V súčasnosti prebieha spolupráca medzi študentami v 1. ročníku prekladateľstva na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici so študentami v 3. ročníku masmediálnych štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Univerzitné vysielanie trvá niekoľko desiatok minút a tvorí ho prehľad […]

Podrobnejšie
Konferencia frankofónnych doktorandov štátov V4

Program konferencie Ecole Doctorale 15. – 16. 11. 2019 Pod názvom „Medzi tradíciou a inováciou v romanistickom štúdiu v strednej Európe“ sa v dňoch 14. – 16. novembra 2019 konal 23. medzinárodný seminár frankofónnej doktorandskej školy krajín Visegrádskej štvorky, ktorý podporil aj SFUI. Hlavnými organizátormi boli Katedra romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (J. Truhlářová, Z. […]

Podrobnejšie
23. medzinárodný seminár frankofónnej doktorandskej školy krajín Visegrádskej štvorky

Seminár pod názvom „Medzi tradíciou a inováciou v romanistickom štúdiu v strednej Európe“ sa konal v dňoch 14. – 16. novembra 2019 v priestoroch hotela Družba v Bratislave a je súčasťou dlhoročnej medzinárodnej spolupráce krajín V4 v oblasti vzdelávania frankofónnych doktorandov. Doktorandi a ich školitelia diskutovali na témy tradícií a inovácií v romanistickom štúdiu okrem iného aj pri príležitosti 100. výročia […]

Podrobnejšie
Večierok o francúzskej a nemeckej kultúre očami študentov FPVaMV UMB

V utorok 12. novembra členovia frankofónnej študentskej asociácie EFPOLIT zorganizovali so spolkom nemecky hovoriacich študentov DSV spoločné podujatie, ktorého cieľom bolo prehĺbiť spoluprácu „po vzore“ francúzsko- nemeckých vzťahov vrámci EÚ a sprostredkovať kultúru cieľových jazykov navzájom. Francúzsko-nemecký večer sa niesol v duchu prezentácií Erasmus študentov Martina (Nemecko) a Etiennea (Francúzsko), ktorí si pripravili to najzaujímavejšie zo svojích krajín […]

Podrobnejšie
Dominique Wolton v Banskej Bystrici

SFUI podporil medzinárodnú vedeckú konferenciu Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, organizovanú dňa 7. októbra 2019, tentokrát na tému Budovania jednotného európskeho vysokoškolského vzdelávacieho priestoru, 20 rokov po spustení Bolonského procesu. Úvodný referát predniesol súčasný francúzsky filozof Dominique Wolton, ktorý je vedecký riaditeľ Národného centra vedy a […]

Podrobnejšie
Modelový Európsky parlament

Šiesty ročník sa konal 27. 9. 2019 na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Výchovno-vzdelávacie projekty slovenských gymnázií v rámci Modelového Európskeho parlamentu vyvrcholili 27. septembra 2019 v celoslovenskom kole tohto podujatia, ktorého 6. ročník sa konal na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V poslednom období sa mladí ľudia čoraz viditeľnejšie zapájajú do riešenia politických, spoločenských a environmentálnych […]

Podrobnejšie