Veľtrh „Študenti-podniky-univerzity“

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave pozýva na Veľtrh „Študenti-podniky-univerzity“, ktorý sa uskutoční dňa 9.mája 2022 v priestoroch fakulty. Podujatie finančne podporuje Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút. Viac informácií

Read more
Konferencia na tému „Zabezpečenie chodu ústavných orgánov Slovenskej republiky počas krízových situácií: aktuálne možnosti, limity a možné riešenia“

Dňa 20. apríla 2022 sa v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu uskutoční vedecká konferencia organizovaná Katedrou ústavného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave (člen Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu) v spolupráci s Ústavnoprávnym výborom Národnej rady Slovenskej republiky. Viac informácií Konferencia na tému „Zabezpečenie chodu ústavných orgánov Slovenskej republiky počas krízových situácií: aktuálne možnosti, limity a možné […]

Read more
Okrúhly stôl – Internacionalizácia cez francúzštinu a s Francúzskom

Francúzsko-slovenský univerzitný inštitút už niekoľko rokov združuje slovenské a francúzske vysoké školy. Podarilo sa nám realizovať fenomén „internacionalizácie vysokého školstva“. Okrúhly stôl s názvom „Internacionalizácia cez francúzštinu a s Francúzskom“ má za cieľ priblížiť a spojiť skúsenosti slovenských pedagógov, ich reflexie a vízie o internacionalizácii a francúzsko-slovenskej univerzitnej spolupráci. Budeme sa snažiť odpovedať na otázku, […]

Read more
Európsky parlament – junior

Už po 8-krát sme pripravili Simuláciu Európskeho parlamentu, kde študenti slovenských gymnázií imitovali prácu európskych poslancov a diskutovali o aktuálnych výzvach Európskej únie. Špecifikum podujatia je, že sa odohrávalo vo francúzskom jazyku a študenti predviedli nielen svoje negociačné zručnosti ale aj jazykové kompetencie. Simulácia sa uskutočnila v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, dňa […]

Read more
Valné zhromaždenie

Vážení členovia SFUI, pozývame Vás na virtuálne zasadnutie Valného zhromaždenia SFUI, ktoré sa uskutoční dňa 12. mája 2021, o 9,00 hod prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Read more
Žena v centre literárnej tvorby

[Vénus Khoury-Ghata] Čítanie a diskusia: 26. marca od 17h do 20hNaživo cez Zoom: https://zoom.us/j/96429887826  Keď slová prechádzajú … z jedného sveta do druhého Vénus Khoury-Ghata, autorka francúzsko-libanonského pôvodu, zosobňuje zanietenú predstaviteľku frankofónie, pomyselný most medzi viacerými svetmi a jazykmi, ktoré sa v jej románoch objavujú. Narodila sa v Libanone v roku 1937, ale od roku 1972 žije vo Francúzsku. (…) Katedra Romanistiky Filozofickej fakulty UK pripravila […]

Read more
Simulácia Európskeho parlamentu

Siedma repríza projektu Simulácie Európskeho parlamentu  sa tentokrát konala  vo virtuálnom priestore, v dňoch 8. až 10. decembra 2020 . Organizátori tohto podujatia Sciences Po Paris Campus v Dijone, Francúzsky inštitút na Slovensku, Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a SFUI nechceli prerušiť túto tradíciu napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii. Šesťdesiatka gymnazistov prijala […]

Read more
Môj doktorát za 180 sekúnd – stredná Európa

Stredoeurópske kolo súťaže Môj doktorát za 180 sekúnd predstavuje jedinečnú príležitosť pre účastníkov spopularizovať tému svojej vedeckej práce a dať o sebe vedieť frankofónnej akademickej obci. Súťažiaci majú za úlohu vysvetliť v priebehu troch minút a pomocou jediného diapozitívu tému svojej doktorandskej práce a to pred zmiešaným publikom, ktoré bude zložené aj z odborníkov aj […]

Read more
Zasadnutie výboru SFUI

Dňa 29. januára 2021 sa konalo zasadnutie výboru SFUI. Vedenie inštitútu prediskutovalo plán činnosti na rok 2021 a rovnako schválilo návrh plánu rozpočtu na kalendárny rok. Pandemická situácia, akreditačný proces prebiehajúci na slovenských vysokých školách ako aj plánovaná reforma vysokoškolského prostredia zásadne obmedzujú a komplikujú plynulé fungovanie našich projektov. Napriek tomu sme presvedčení, že aspoň virtuálne, regionálne […]

Read more
Webové korpusy ako nástroj vo výskume a vo vyučovaní

Bratislava 6. a 7. november 2020 SFUI podporil organizáciu druhého ročníka medzinárodnej konferencie Aranea 2020. Medzinárodná konferencia si dáva za cieľ pokračovať v začatej tradícii a poskytnúť opäť priestor na stretnutie a diskusiu medzi odborníkmi a pedagógmi v danej oblasti. Cieľom konferencie je posunúť vedecké bádanie v oblasti korpusovej lingvistiky, a špecificky v oblasti využívania […]

Read more
Zasadnutie výboru SFUI

Dňa 9.októbra 2020 sa konalo zasadnutie výboru SFUI. Na zasadnutí sme privítali nového atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku pána Yana Poutrata a diskutovali sme o možnostiach realizácie frankofónnych aktivít v rámci sanitárnych opatrení jednotlivých slovenských univerzít.

Read more
Deň lektorov 2020

V piatok 25. septembra pripravilo Veľvyslanectvo Francúzskej republiky a Francúzsky inštitút v Bratislave každoročné stretnutie francúzskych lektorov, ktorí pôsobia na slovenských stredných a vysokých školách. SFUI bol rovnako zastúpený na tomto podujatí. Riaditeľ SFUI Radovan Gura prezentoval možnosti štúdia francúzskeho jazyka na slovenských vysokých školách. Lektori  sa ďalej dozvedeli o rôznych aktivitách Francúzskeho inštitútu na […]

Read more
Ocenenie pre riaditeľa SFUI

Riaditeľ Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu, Doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD., z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov (FPVaMV) Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici si prevzal z rúk Veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku, J.E. Christopha Léonziho významné francúzske ocenenie – Rád rytiera akademických paliem (Palmes Académiques) za výnimočný prínos pre rozvoj francúzsko-slovenskej univerzitnej spolupráce. Odovzdanie […]

Read more
Valné zhromaždenie SFUI

Dňa 9.júla 2020 sa členovia Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu zišli na zasadnutí Valného zhromaždenia inštitútu. V rámci zasadnutia vyhodnotili uplynulý kalendárny rok 2019, schválili Správu o činnosti ako aj Správu o hospodárení inštitútu. Následne diskutovali a schválili základný rámec pôsobenia SFUI v roku 2020. Riaditeľ poďakoval bývalým členom Výboru SFUI pani Jane Marasovej (Unniverzita Mateja Bela), pani Márii Paľovej (Univerzita Pavla […]

Read more
Fórum: Študenti-Podniky-Univerzity 2020

3. marca 2020 sa konal v priestoroch Univerzity Komenského 9. ročník pracovného veľtrhu Študenti-Podniky-Univerzity, ktorý zorganizoval Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku a Fakultou managementu UK. Podujatia sa zúčastnilo okolo sto gymnazistov a študentov. Prvú časť podujatia otvorili svojimi príhovormi dekan Fakulty managementu,  riaditeľ Francúzskeho inštitútu a riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu na […]

Read more
Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov 2019

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút pripravil slávnostné odovzdávanie diplomov spoločne zabezpečovaného frankofónneho štúdia, ktoré ponúkajú a realizujú slovenské verejné vysoké školy. Podujatie sa konalo 5.12.2019 v priestoroch francúzskej súkromnej vysokej školy MOD’SPE Paris Central Europe v Bratislave. Francúzsky spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny Anatole France o francúzštine povedal: „Francúzsky jazyk je ako žena. A táto žena je taká krásna, tak hrdá, […]

Read more
4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „La Perception en langue et en discours“

Katedra romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje v spolupráci s Univerzitou v Opole a Univerzitou Marca Blocha v Strasbourgu 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom La Perception en langue et en discours, ktorá sa bude konať 2.-4. apríla 2020 v Banskej Bystrici. Termín na posielanie návrhov vedeckých príspevkov sa predlžuje […]

Read more
Frankofónni študenti na Slovensku majú svoj podcast!

FrancofuniSK je projekt, ktorý rozvinulo Centrum univerzitnej úspešnosti (CRU, podporované Univerzitnou agentúrou pre frankofóniu – AUF) Univerzity Mateja Bela, ktoré sa pri tejto príležitosti stane Centrom univerzitnej úspešnosti Slovenska. V súčasnosti prebieha spolupráca medzi študentami v 1. ročníku prekladateľstva na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici so študentami v 3. ročníku masmediálnych štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Univerzitné vysielanie trvá niekoľko desiatok minút a tvorí ho prehľad […]

Read more
Konferencia frankofónnych doktorandov štátov V4

Program konferencie Ecole Doctorale 15. – 16. 11. 2019 Pod názvom „Medzi tradíciou a inováciou v romanistickom štúdiu v strednej Európe“ sa v dňoch 14. – 16. novembra 2019 konal 23. medzinárodný seminár frankofónnej doktorandskej školy krajín Visegrádskej štvorky, ktorý podporil aj SFUI. Hlavnými organizátormi boli Katedra romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (J. Truhlářová, Z. […]

Read more
23. medzinárodný seminár frankofónnej doktorandskej školy krajín Visegrádskej štvorky

Seminár pod názvom „Medzi tradíciou a inováciou v romanistickom štúdiu v strednej Európe“ sa konal v dňoch 14. – 16. novembra 2019 v priestoroch hotela Družba v Bratislave a je súčasťou dlhoročnej medzinárodnej spolupráce krajín V4 v oblasti vzdelávania frankofónnych doktorandov. Doktorandi a ich školitelia diskutovali na témy tradícií a inovácií v romanistickom štúdiu okrem iného aj pri príležitosti 100. výročia […]

Read more
Večierok o francúzskej a nemeckej kultúre očami študentov FPVaMV UMB

V utorok 12. novembra členovia frankofónnej študentskej asociácie EFPOLIT zorganizovali so spolkom nemecky hovoriacich študentov DSV spoločné podujatie, ktorého cieľom bolo prehĺbiť spoluprácu „po vzore“ francúzsko- nemeckých vzťahov vrámci EÚ a sprostredkovať kultúru cieľových jazykov navzájom. Francúzsko-nemecký večer sa niesol v duchu prezentácií Erasmus študentov Martina (Nemecko) a Etiennea (Francúzsko), ktorí si pripravili to najzaujímavejšie zo svojích krajín […]

Read more
Dominique Wolton v Banskej Bystrici

SFUI podporil medzinárodnú vedeckú konferenciu Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, organizovanú dňa 7. októbra 2019, tentokrát na tému Budovania jednotného európskeho vysokoškolského vzdelávacieho priestoru, 20 rokov po spustení Bolonského procesu. Úvodný referát predniesol súčasný francúzsky filozof Dominique Wolton, ktorý je vedecký riaditeľ Národného centra vedy a […]

Read more
Modelový Európsky parlament

Šiesty ročník sa konal 27. 9. 2019 na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Výchovno-vzdelávacie projekty slovenských gymnázií v rámci Modelového Európskeho parlamentu vyvrcholili 27. septembra 2019 v celoslovenskom kole tohto podujatia, ktorého 6. ročník sa konal na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V poslednom období sa mladí ľudia čoraz viditeľnejšie zapájajú do riešenia politických, spoločenských a environmentálnych […]

Read more