Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút

Kuzmányho 3
974 01 Banská Bystrica
Slovensko
contact@iufs.sk
+421 948 028 716

Web: www.iufs.sk

Facebook : https://www.facebook.com/iufs.sk/

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK23 0900 0000 0051 8881 5254
BIC: GIBASKBX
Nie sme platcami DPH.

IČO: 42 195 748
DIČ: 2820007905

Občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod číslom: VVS/1-9/90-379.