Prednáška spojená s diskusiou. Prednášajúci profesor Gilles Rouet je aktuálne riaditeľom na Institut supérieur de management – IAE vo Versailles St-Quentin-en-Yvelines, ktorý patrí do konzorcia univerzít Paris Saclay. Rovnako je členom redakčnej rady časopisu Hermes, ktorý vychádza pri CNRS.

Svoje dlhoročné odborné skúsenosti z pôsobenia v univerzitnom prostredí a jeho riadení prezentoval v mnohých svojich prácach. V prednáške sa vyjadrí v problematike hodnotenia univerzít a rebríčkom posudzovania kvality.