Katedra romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje v spolupráci s Univerzitou v Opole a Univerzitou Marca Blocha v Strasbourgu 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom La Perception en langue et en discours, ktorá sa bude konať 2.-4. apríla 2020 v Banskej Bystrici.

Termín na posielanie návrhov vedeckých príspevkov sa predlžuje do 15. decembra 2019.

Na stiahnutie :

Présentation du colloque

Proposition de communication