Štruktúry Európskej únie sa mnohým občanom Slovenska stále javia ako niečo cudzie, čoho fungovanie nedokážu ovplyvniť. Vzdelanosť v tejto problematike je stále nízka, a práve preto sú veľmi dôležité podobné podujatia ako je Simulácia Európskeho parlamentu, organizovaná Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom v Banskej Bystrici. Na podujatí taktiež spolupracuje Európsky campus v Dijone Inštitútu politických vied Francúzsko, Francúzsky inštitút na Slovensko, veľvyslanectvo Francúzskej republiky a samozrejme aj Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.

Cieľom Simulácie Európskeho parlamentu, ktorý sa na Slovensku koná vo francúzskom jazyku, je podporiť vzdelanosť študentov slovenských  stredných škôl v problematike európskej integrácie, a zároveň preukázať ich zručnosti vo francúzskom jazyku. Desiaty ročník Simulácie Európskeho parlamentu sa bude opäť konať v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

To akým spôsobom sa odlišujú národné parlamenty od toho európskeho a ako prebiehajú jeho rokovania zistia naši účastníci 8. decembra na 10. ročníku Simulácie Európskeho parlamentu. Tešíme sa na tohtoročných participantov a veríme, že si opäť odnesú množstvo nezabudnuteľných zážitkov a cenných skúseností.