Pri návšteve Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, SFUI pripravil stretnutie J.E. pána veľvyslanca Pascala Le Deunffa s ukrajinskými študentmi Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Stretnutie bolo pripravené na žiadosť pána veľvyslanca, s cieľom podporiť a povzbudiť mladých ukrajinských študentov v štúdiu, ale aj poďakovať Ukrajincom v ich demokratizačnom úsilí, ako aj v ich v boji proti ruskej invázii.

Stretnutie sa konalo dňa 28.3.2023, v Banskej Bystrici na pôde FPVaMV.