Katedra romanistiky FiF UK v spolupráci s Asociáciou FrancAvis a Vyšehradským fondom organizuje 26e École doctorale francophone des pays de Visegrád : « La question du transfert culturel : perspective pluridisciplinaire ».

Konferencia predstavuje medzinárodné vedecko-výskumné podujatie, ktoré spája doktorandov frankofónnych doktorandských študijných programov krajín Vyšehradskej štvorky. Ide o unikátnu vedeckú platformu, ktorá sa koná každý rok v jednej z krajín V4. Tento rok je témou podujatia kultúrny transfer z pluridisciplinárnej perspektívy. Zastúpené sú prednášky z literárnovednej, lingvistickej, translatologickej a didaktickej vedeckej oblasti.

Podujatie sa koná 13. a 14. októbra 2023 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Plagát

Program