V piatok 25. septembra pripravilo Veľvyslanectvo Francúzskej republiky a Francúzsky inštitút v Bratislave každoročné stretnutie francúzskych lektorov, ktorí pôsobia na slovenských stredných a vysokých školách. SFUI bol rovnako zastúpený na tomto podujatí. Riaditeľ SFUI Radovan Gura prezentoval možnosti štúdia francúzskeho jazyka na slovenských vysokých školách. Lektori  sa ďalej dozvedeli o rôznych aktivitách Francúzskeho inštitútu na Slovensku, o činnosti Francúzskych aliancií, Slovenskej akademickej informačnej agentúry a vymenili si vzácne učiteľské skúsenosti. Veľvyslanec Francúzskej republiky Ch. Léonzi sa účastníkom podujatia prihovoril vo Francúzskej rezidencii pri slávnostnej recepcii. Je dôležité uvedomiť si, že všetci spolu tvoríme jednu frankofónnu sieť.