3. marca 2020 sa konal v priestoroch Univerzity Komenského 9. ročník pracovného veľtrhu Študenti-Podniky-Univerzity, ktorý zorganizoval Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku a Fakultou managementu UK. Podujatia sa zúčastnilo okolo sto gymnazistov a študentov.

Prvú časť podujatia otvorili svojimi príhovormi dekan Fakulty managementu,  riaditeľ Francúzskeho inštitútu a riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Tematicky bola zameraná na frankofónne študijné programy na slovenských univerzitách s možnosťou získať aj diplom francúzskych univerzít. Študenti a gymnazisti si vypočuli svedectvo absolventky dvojitého francúzsko-slovenského programu, čo jej toto štúdium prinieslo a ako jej pomohlo v jej ďalšej kariére, ako aj študenta z Fakulty managementu, ktorý taktiež navštevuje dvojitý francúzsko-slovenský program a ktorý predstavil aj svoj úspešný podnikateľský projekt.

Druhú časť podujatia otvorili svojimi príhovormi rektor Univerzity Komenského, veľvyslanec Francúzska v SR a prezident Francúzsko-slovenskej obchodnej komory. V tejto časti sa zástupcovia francúzskych podnikov PSA a Orange snažili študentom vysvetliť dôležitosť ovládať viacero cudzích jazykov, aby sa mohli úspešne presadiť na trhu práce a napredovať v kariérnom raste. K rečníkom z podnikového prostredia sa pripojila aj tlmočníčka zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorá vyzdvihla potrebu ovládania francúzskeho jazyka z hľadiska európskych a medzinárodných inštitúcií, ako aj z hľadiska francúzskych podnikov pôsobiacich na Slovensku. Študenti a gymnazisti sa dozvedeli, aké majú možnosti stáže a v rámci diskusie sa pýtali aj na kultúrne rozdiely v slovenskom a francúzskom manažmente.

V poslednej časti veľtrhu mali študenti možnosť navštíviť stánky podnikov, inštitúcií a univerzít a porozprávať sa s ich zástupcami o pracovných možnostiach, ako aj o možnostiach stáže.

Informácie na stránkach institutfrancais.sk.