V dňoch 25. až 27. januára 2023 sa v Banskej Bystrici na Slovensku konala 29. medzinárodná konferencia siete ERECO-PGV. Organizovala ju Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a bola zameraná na tému „EURÓPA V REAKCII NA KRÍZY“. Dvadsať výskumníkov zastupujúcich desať európskych národností diskutovalo o multidisciplinárnych aspektoch multikrízy a jej dôsledkoch v Európe.