Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na vedecko-výskumné pobyty do Francúzska (doktorandi + post-doc) s uzávierkou 20. novembra 2022 a tiež výzvu na predkladanie projektov bilaterálnej vedeckej spolupráce (tzv PHC Stefánik) s uzávierkou 5. decembra 2022.

Podrobnejšie informácie k jednotlivým výzvam : https://www.facebook.com/CFSlovaquie/