Francúzsko-slovenské programy:

Vďaka bohatej spolupráci a podpore Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI) má Slovensko dnes 9 programov dvojitých francúzsko-slovenských diplomov a 14 frankofónnych študijných programov.

Čo je to francúzsko-slovenský program?

V rámci týchto programov sú prednášky úplne alebo čiastočne prednášané vo francúzskom jazyku. Vďaka tomu majú študenti možnosť absolvovať frankofónny univerzitný cyklus (až po magisterský diplom) priamo na Slovensku. Študenti majú možnosť absolvovať časť štúdia vo Francúzsku.