Siedma repríza projektu Simulácie Európskeho parlamentu  sa tentokrát konala  vo virtuálnom priestore, v dňoch 8. až 10. decembra 2020 . Organizátori tohto podujatia Sciences Po Paris Campus v Dijone, Francúzsky inštitút na Slovensku, Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a SFUI nechceli prerušiť túto tradíciu napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii.

Šesťdesiatka gymnazistov prijala pozvanie, aby sa zábavnou a praktickou formou naučili ako funguje Európsky parlament. Študenti z Gymnázia Metodova v Bratislave, z Gymnázia Jana Hollého v Trnave, z Bilingválneho gymnázia Česká v Bratislave, z Evanjelického gymnázia Komenského v Košiciach, z Gymnázia Štefánika v Košiciach, Bilingválneho gymnázia v Žiline a Tajovského Gymnázia v Banskej Bystrici diskutovali a analyzovali situáciu týkajúcu sa klimatických zmien.  Stredoškoláci už niekoľko dní pred simuláciou, dostali súbor so všetkými postupmi ako aj zoznam úloh, ktoré budú musieť v simulovanom zasadnutí prezentovať.

Trojdňovú koordináciu všetkých aktivít zabezpečil riaditeľ Európskeho kampusu, Inštitútu politických štúdií v Dijone pán Lukáš Macek, ktorému ďakujeme.

Nakoľko išlo už o 7. ročník tu je jedna so skúseností z predchádzajúcich ročníkov Filipa Semana (Gymnázium J.G. Tajovského, Banská Bystrica).

Program podujatia tu