Dňa 9.októbra 2020 sa konalo zasadnutie výboru SFUI. Na zasadnutí sme privítali nového atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku pána Yana Poutrata a diskutovali sme o možnostiach realizácie frankofónnych aktivít v rámci sanitárnych opatrení jednotlivých slovenských univerzít.