Dňa 14. septembra 203 sa konalo on-line stretnutie výboru riaditeľov SFUI, kde sa okrem iného prerokoval aj rámcový program podujatí, ktoré pripravíme na jeseň 2023.

Vyberáme:

  • Frankofónna doktorandská škola krajín V4
  • Konferencia na tému 30. rokov samostatnej Slovenskej a Českej republiky
  • Simulácia Európskeho parlamentu