Dňa 29. januára 2021 sa konalo zasadnutie výboru SFUI. Vedenie inštitútu prediskutovalo plán činnosti na rok 2021 a rovnako schválilo návrh plánu rozpočtu na kalendárny rok. Pandemická situácia, akreditačný proces prebiehajúci na slovenských vysokých školách ako aj plánovaná reforma vysokoškolského prostredia zásadne obmedzujú a komplikujú plynulé fungovanie našich projektov. Napriek tomu sme presvedčení, že aspoň virtuálne, regionálne a úzko cielené projekty budú úspešné.