Radi by sme vám dali do Vašej pozornosti otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí o štipendium francúzskej vlády na rok 2024/25. Od tohto akademického roka vystupujú všetky štipendiá fr. vlády pod jednotnou značkou „France Excellence“.

Štipendiá sa ponúkajú na všetky stupne štúdia, uprednostňujú sa však uchádzači  o posledný rok magisterského štúdia (Master 2) : https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia/pre-studentov/ a uchádzači o doktorandské štúdium pod dvojitým vedením (joint PhD program): https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia/pre-doktorandov-a-na-post-doc/

Uzávierka : 31. marec 2024

Viac info:  https://www.facebook.com/CFSlovaquie

Na stránke Fr. inštitútu je informácia zverejnená aj s propagačným videom agentúry Campus France: https://www.facebook.com/ifslovaquie