Francúzsky večer

SFUI v spolupráci s organizáciou frankofónnych študentov EFPOLIT Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov a kanceláriou Hermes la revue Slovensko pripravili v priestoroch fakulty, dňa 27.3.2023 diskusiu s bývalým štátnym tajomníkom MZVaEZ SR a súčasným poslancom NR SR pánom Martinom Klusom, aj o jeho skúsenostiach s využívaním cudzích jazykov, špeciálne francúzštiny v medzinárodných vzťahoch. Doc. Klus prezentoval svoj pohľad a svoje praktické skúsenosti z medzinárodnej politiky, kde zdôraznil nevyhnutnosť uplatňovania francúzštiny tak na úrovni Európskej únie ako aj v rámci medzinárodných organizácii. Na otázky moderátora Martina Demčáka (študenta FPVaMV) odpovedali aj doc. Radovan Gura, riaditeľ SFUI a doc. Huraj Rošteková frankofónna pedagogička fakulty.

V závere podujatia bolo predstavené 89.číslo časopisu Hermes la revue, s názvom « Les ONG à l’épreuve de la com’ » ;  ktoré je venované rôznym pohľadom na úlohy a fungovanie mimovládnych organizácií.

Viac informácií o časopise : https://hermes.hypotheses.org/