KATEDRA ROMANISTIKY Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pripravila v rámci medzinárodného vzdelávacieho projektu Erasmus+ KA2 DECLAME´FLE Développement d´un espace collaboratif FLE en ligne: littérature, migration, exil v dňoch 22. – 26. marca 2021 vzdelávaciu aktivitu zameranú na inovatívne vyučovanie frankofónnej literatúry.