Už po 8-krát sme pripravili Simuláciu Európskeho parlamentu, kde študenti slovenských gymnázií imitovali prácu európskych poslancov a diskutovali o aktuálnych výzvach Európskej únie. Špecifikum podujatia je, že sa odohrávalo vo francúzskom jazyku a študenti predviedli nielen svoje negociačné zručnosti ale aj jazykové kompetencie.

Simulácia sa uskutočnila v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, dňa 15. októbra 2021.

PROGRAM