Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút pripravil slávnostné odovzdávanie diplomov spoločne zabezpečovaného frankofónneho štúdia, ktoré ponúkajú a realizujú slovenské verejné vysoké školy. Podujatie sa konalo 5.12.2019 v priestoroch francúzskej súkromnej vysokej školy MOD’SPE Paris Central Europe v Bratislave.

Francúzsky spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny Anatole France o francúzštine povedal: „Francúzsky jazyk je ako žena. A táto žena je taká krásna, tak hrdá, odvážna ale aj skromná, dojemná, zmyselná, cudná, ušľachtilá, bláznivá, múdra, že ju milujeme celou dušou a nikdy nie sme v pokušení, byť jej neverní.“ Táto žena, zviedla aj Slovensko a od roku 2005 má Slovenská republika štatút pozorovateľa pri Medzinárodnej organizácii Frankofónie. Frankofónia je však v Slovenskej republiky živá už desiatky rokov a k jej budovaniu napomáhajú mnohé slovenské univerzity združené v Slovensko-francúzskom univerzitnom inštitúte (SFUI). Ide o univerzity, ktorým internacionalizácia vzdelávania nie je ľahostajná a preto už niekoľko rokov rozvíjajú partnerstvá s francúzskymi univerzitami a na tomto základe ponúkajú spoločne zabezpečované alebo dvojité slovensko-francúzske štúdium, v rámci ktorého študuje  niekoľko desiatok slovenských študentov.

V roku 2019 ukončili bakalárske frankofónne štúdium s názvom „Profesionálny preklad a tlmočenie“ 2 študenti z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý existuje vďaka spolupráci s Univerzitou v Štrasburgu. Bakalárske štúdium „Ekonómia a manažment“, ktoré spoločne zabezpečujú Technická univerzita v Košiciach s Univerzitou v Nice Sophie Antipolis ukončili 2 študenti. Magisterský program „Odborníci na európsku integráciu a politiku susedstva“ Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý existuje už viac ako 10 rokov v spolupráci s Univerzitou Champagne Ardenne v Remeši, ukončili 8 študenti FPVaMV. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Fakulta humanitných a sociálnych vied, Lotrinskej univerzity ponúkajú na Slovensku bakalárske štúdium s názvom „Masmediálne štúdia s integrovanou výučbou francúzskeho jazyka“, ktoré úspešne ukončil jeden študent. Fakulta managementu  Univerzity Komenského, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici a Ekonomická univerzita v Bratislave v partnerstve s  Lotrinskou univerzitou konkrétne s jej Univerzitným európskym centrom ponúkajú magisterský program prvého stupňa s názvom „Európske štúdiá“ a rovnako magisterský program 2. stupňa „Finančné riadenie a európsky priestor“, ktoré úspešne ukončili takmer dvadsať študentov. Slávnostné odovzdávanie diplomov frankofónneho štúdia sa uskutočnilo v priestoroch francúzskej súkromnej vysokej školy MOD’SPE Paris Central Europe Fashion Business School, kde tento rok úspešne promovali prví absolventi na bakalárskom stupni štúdia.

Text : Radovan Gura

Fotogaléria : Slávnostné odovzdávanie dvojitých FR-SK diplomov – 5.12.2019