V utorok 12. novembra členovia frankofónnej študentskej asociácie EFPOLIT zorganizovali so spolkom nemecky hovoriacich študentov DSV spoločné podujatie, ktorého cieľom bolo prehĺbiť spoluprácu „po vzore“ francúzsko- nemeckých vzťahov vrámci EÚ a sprostredkovať kultúru cieľových jazykov navzájom. Francúzsko-nemecký večer sa niesol v duchu prezentácií Erasmus študentov Martina (Nemecko) a Etiennea (Francúzsko), ktorí si pripravili to najzaujímavejšie zo svojích krajín od gastronómie, cez hospodárstvo až po politický systém.

Po úvodných prezentáciách nasledoval vedomostný kvíz, ktorým organizátori zábavnou fromou slovenským študentom sprostredkovali vybrané informácie z obidvoch kultúr. Zazneli zaujímavé otázky, ako napríklad: ktorá osobnosť má vlastnú Barbie, čo prináša francúzom nešťastie, aké je usporiadanie farieb nemeckej vlajky, koľko manželstiev sa priemerne uzavrie vo Francúzsku za rok, kedy Nemecko splatilo reparácie z prvej svetovej vojny, koľko písmen má najdlhšie nemecké slovo, koľko francúzsky hovoriacich ľudí je vo svete, v akom meste sa vyrábajú cukríky Haribo, za ktorú oblasť získali francaúzsi najviac Nobelových cien, v akej krajine vznikol francúzsky croissant, ktorá francúzska pamiatka je najnavštevovanejšia a mnohé ďalšie.

Francúzsko-nemecký večer finančne podporila Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (FPVaMV) a Univerzitná agentúra frankofónie (AUF) so sídlom v Bukurešti, a to prostrednítvom projektu Centrum univerzitných úspechov (CRU) so sídlom na Filozofickej fakulte UMB.

Autor článku: Bystrík Dobšovič, študent FPVaMV
Autorka fotografií: Klára Kaničárová, študentka FPVaMV