Bratislava 6. a 7. november 2020

SFUI podporil organizáciu druhého ročníka medzinárodnej konferencie Aranea 2020. Medzinárodná konferencia si dáva za cieľ pokračovať v začatej tradícii a poskytnúť opäť priestor na stretnutie a diskusiu medzi odborníkmi a pedagógmi v danej oblasti. Cieľom konferencie je posunúť vedecké bádanie v oblasti korpusovej lingvistiky, a špecificky v oblasti využívania webových korpusov, a predstaviť výskumy v oblasti sociolingvistiky, kde sa tieto korpusy môžu stať efektívnym nástrojom na získavanie aktuálnych dát o jazykovom správaní hovoriacich. Ďalšími vedeckými oblasťami, do ktorých možno zapojiť webové korpusy ako výskumný nástroj, sú napríklad kognitívne vedy či vedy zaoberajúce sa umelou inteligenciou. Široký tematický záber konferencie chce poukázať na fakt, že webové korpusy sa môžu stať nástrojom výskumu nielen pre filologické vedné disciplíny, ale aj iné spoločenské a humanitné odbory.

Viac informácií na: https://www.juls.savba.sk/konferencie.html