Program konferencie Ecole Doctorale 15. – 16. 11. 2019

Pod názvom „Medzi tradíciou a inováciou v romanistickom štúdiu v strednej Európe“ sa v dňoch 14. – 16. novembra 2019 konal 23. medzinárodný seminár frankofónnej doktorandskej školy krajín Visegrádskej štvorky, ktorý podporil aj SFUI. Hlavnými organizátormi boli Katedra romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (J. Truhlářová, Z. Puchovská) v spolupráci s FrancAvis, asociáciou vysokoškolských frankofónnych učiteľov na Slovensku(A. Butašová, A. Segretain, A. Tureková).

Seminár sa konal v priestoroch hotela Družba v Bratislave a je súčasťou dlhoročnej medzinárodnej spolupráce krajín V4 v oblasti vzdelávania frankofónnych doktorandov. Doktorandi a ich školitelia diskutovali na témy tradícií a inovácií v romanistickom štúdiu okrem iného aj pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave a Masarykovej univerzity v Brne.

Približne tridsať účastníkov z Poľska, Maďarska, Českej republiky, Slovenska, ale aj z Francúzska, Alžírska a Rumunsko, medzi nimi hosťujúci profesori, Jolanta Sujecka-Zajac z Varšavskej univerzity, pani Cécile Bruley z Univerzity Sorbonne Nouvelle – Paríž 3 a pán Petr Kyloušek z Masarykovej univerzity v Brne diskutovali o posledných sto rokoch francúzskych štúdií v krajinách V4. Zamýšľali sa nad otázkami tradície, vývoja alebo inovatívnych  prístupov, ktoré nám pomáhajú lepšie objavovať, zdieľať, interpretovať, prekladať alebo vyučovať francúzsku a frankofónnu literatúru a kultúru. Na križovatke interdisciplinárnych štúdií rečníci analyzovali tradičné a / alebo inovatívne prístupy v literatúre, lingvistike, didaktike, ako aj v relatívne nových disciplínach, napríklad v oblasti translatológie alebo kultúrnych štúdií.

Doktorandské štúdium slávnostne otvoril francúzsky veľvyslanec na Slovensku Christophe Léonzi, dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Marián Zouhar a Bohdan Ulašin vedúci Katedry románskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Príspevky účastníkov konferencie budú uverejnené v osobitnom čísle časopisu Romanistica Comeniana (ISSN 2585-8483) počas roku 2020.