Seminár pod názvom „Medzi tradíciou a inováciou v romanistickom štúdiu v strednej Európe“ sa konal v dňoch 14. – 16. novembra 2019 v priestoroch hotela Družba v Bratislave a je súčasťou dlhoročnej medzinárodnej spolupráce krajín V4 v oblasti vzdelávania frankofónnych doktorandov. Doktorandi a ich školitelia diskutovali na témy tradícií a inovácií v romanistickom štúdiu okrem iného aj pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave a Masarykovej univerzity v Brne.

Viac ako tridsať účastníkov z Poľska, Maďarska, Českej republiky, Slovenska, ale aj z Francúzska, Alžírska a Rumunska riešilo otázky týkajúce sa vývinu postupov, ktoré pomáhajú hlbšie objavovať, analyzovať, prekladať a vyučovať francúzsky jazyk, francúzsku a frankofónnu literatúru aj kultúru. Na rozhraní viacerých vedných disciplín účastníci skúmali tradičné aj nové prístupy v oblasti literatúry, lingvistiky či didaktiky, ale aj v relatívne nových odvetviach romanistiky akými sú translatológia či kultúrne štúdiá.

Hlavnými organizátormi boli Katedra romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v spolupráci s FrancAvis, asociáciou vysokoškolských frankofónnych učiteľov na Slovensku a s podporou Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu.

Jana Truhlářová