Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút a časopis Hermès la revue Kancelária Slovensko pre Vás pripravil prednášku súčasného francúzskeho filozofa Dominiqua Woltona na tému « Európa, mier a vojna ».  prednáška sa bude konať dňa 9.11.2022 o 18:00 hod. v priestoroch Filozofickej fakulty UMB, miestnosť K006. Prednáška bude vo francúzskom jazyku a je spojená so slávnostným otvorením Kancelárie Hermès Slovensko.

Zároveň bude prezentované ostatné číslo časopisu Hermes venované téme Európa za účasti prof. Gilles Roueta, prof. Thierry Come a prof. Steli Raytcheva.

Dominique Wolton je vedecký riaditeľ Národného centra vedy a výskumu (CNRS), zakladateľ Inštitútu vied o komunikácii pri CNRS a medzinárodného časopisu Hermès, ktorý riadi od roku 1988. Pre D. Woltona sú informácie a komunikácia jednou z najväčších politických výziev 21. storočia a kultúrna kohabitácia je pre neho konštrukčným imperatívom pre tretiu vlnu mondializácie. Jeho diela sú preložené do 20 jazykov v 22 krajinách sveta.

Viac informácií