Dňa 9.júla 2020 sa členovia Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu zišli na zasadnutí Valného zhromaždenia inštitútu. V rámci zasadnutia vyhodnotili uplynulý kalendárny rok 2019, schválili Správu o činnosti ako aj Správu o hospodárení inštitútu. Následne diskutovali a schválili základný rámec pôsobenia SFUI v roku 2020. Riaditeľ poďakoval bývalým členom Výboru SFUI pani Jane Marasovej (Unniverzita Mateja Bela), pani Márii Paľovej (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) ako aj pánovi Jaroslavovi Kitovi (Ekonomická univerzita Bratislava) za ich prácu v prospech inštitútu. Na záver zasadnutia,  pri príležitosti ukončenia pôsobenia pána Francois-Xavier Montreuila, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku, mu členovia Valného zhromaždenia poďakovali za podporu a rozvoj slovensko-francúzskej univerzitnej spolupráce.

Viac informácií: https://www.facebook.com/FranceAlumniSlovaquie/photos/pcb.2641336622634603/2641312502637015/