Otvorenie Kancelárie Hermès la revue Slovensko

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút a časopis Hermès la revue Kancelária Slovensko pre Vás pripravil prednášku súčasného francúzskeho filozofa Dominiqua Woltona na tému « Európa, mier a vojna ».  prednáška sa bude konať dňa 9.11.2022 o 18:00 hod. v priestoroch Filozofickej fakulty UMB, miestnosť K006. Prednáška bude vo francúzskom jazyku a je spojená so slávnostným otvorením Kancelárie Hermès Slovensko.

Zároveň bude prezentované ostatné číslo časopisu Hermes venované téme Európa za účasti prof. Gilles Roueta, prof. Thierry Come a prof. Steli Raytcheva.

Dominique Wolton je vedecký riaditeľ Národného centra vedy a výskumu (CNRS), zakladateľ Inštitútu vied o komunikácii pri CNRS a medzinárodného časopisu Hermès, ktorý riadi od roku 1988. Pre D. Woltona sú informácie a komunikácia jednou z najväčších politických výziev 21. storočia a kultúrna kohabitácia je pre neho konštrukčným imperatívom pre tretiu vlnu mondializácie. Jeho diela sú preložené do 20 jazykov v 22 krajinách sveta.

Viac informácií


Simulácia Európskeho parlamentu

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút pre Vás pripravil už 9. ročník Simulácie Európskeho parlamentu. Viac ako 100 študentov sa stretne 8.11.2022 na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Viac informácií.


Štipendiá na pobyt do Francúzska

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na vedecko-výskumné pobyty do Francúzska (doktorandi + post-doc) s uzávierkou 20. novembra 2022 a tiež výzvu na predkladanie projektov bilaterálnej vedeckej spolupráce (tzv PHC Stefánik) s uzávierkou 5. decembra 2022.

Podrobnejšie informácie k jednotlivým výzvam : https://www.facebook.com/CFSlovaquie/


Veľtrh „Študenti-podniky-univerzity“

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave pozýva na Veľtrh „Študenti-podniky-univerzity“, ktorý sa uskutoční dňa 9.mája 2022 v priestoroch fakulty. Podujatie finančne podporuje Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút.

Viac informácií


Konferencia na tému „Zabezpečenie chodu ústavných orgánov Slovenskej republiky počas krízových situácií: aktuálne možnosti, limity a možné riešenia“

Dňa 20. apríla 2022 sa v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu uskutoční vedecká konferencia organizovaná Katedrou ústavného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave (člen Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu) v spolupráci s Ústavnoprávnym výborom Národnej rady Slovenskej republiky.

Viac informácií Konferencia na tému „Zabezpečenie chodu ústavných orgánov Slovenskej republiky počas krízových situácií: aktuálne možnosti, limity a možné riešenia“ (uniba.sk)


Dni frankofónnej kultúry v Nitre

Katedra romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa spoločne so svojimi partnermi pripravili 24.-25.4.2021 zaujímavé podujatia.

Plagát

Program


Dnešné Slovensko očami redaktora denníka Le Monde

UPJŠ v Košiciach vás srdečne pozýva na on-line prednášku vyslaného redaktora francúzskeho denníka Le Monde pre strednú Európu.

Prednáška sa uskutoční dňa 23.3.2021, o 10.00 hod.

Viac informácii a zoom link nájdete tu.


KATEDRA ROMANISTIKY Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pripravila v rámci medzinárodného vzdelávacieho projektu Erasmus+ KA2 DECLAME´FLE Développement d´un espace collaboratif FLE en ligne: littérature, migration, exil v dňoch 22. – 26. marca 2021 vzdelávaciu aktivitu zameranú na inovatívne vyučovanie frankofónnej literatúry.