Európska únia – ekologický a udržateľný priestor

Vo štvrtok 1.decembra 2022 sa na Fakulte managementu uskutoční konferencia na tému udržateľnosti Európskej únie, rečníkom je riaditeľ Európskeho univerzitného centra v Nancy, profesor Yves Petit.

So spustením Zelenej dohody koncom roka 2019 sa EÚ stala priestorom, ktorý prechádza radikálnou transformáciou. EÚ sa chce stať udržateľnejšou, pričom táto udržateľnosť si vyžaduje obnovu pôdy, lesov a v širšom zmysle aj biodiverzity.  Ďalšou výzvou pre EÚ je, aby sa po prijatí európskeho zákona o klíme stala oblasťou rešpektujúcou zásadu uhlíkovej neutrality. Od začiatku roku 2022 sa však vynára otázka: je ruská invázia na Ukrajinu akcelerátorom, alebo naopak, prekážkou dosiahnutia klimatickej neutrality?


Otvorenie Kancelárie Hermès la revue Slovensko

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút a časopis Hermès la revue Kancelária Slovensko pre Vás pripravil prednášku súčasného francúzskeho filozofa Dominiqua Woltona na tému « Európa, mier a vojna ».  prednáška sa bude konať dňa 9.11.2022 o 18:00 hod. v priestoroch Filozofickej fakulty UMB, miestnosť K006. Prednáška bude vo francúzskom jazyku a je spojená so slávnostným otvorením Kancelárie Hermès Slovensko.

Zároveň bude prezentované ostatné číslo časopisu Hermes venované téme Európa za účasti prof. Gilles Roueta, prof. Thierry Come a prof. Steli Raytcheva.

Dominique Wolton je vedecký riaditeľ Národného centra vedy a výskumu (CNRS), zakladateľ Inštitútu vied o komunikácii pri CNRS a medzinárodného časopisu Hermès, ktorý riadi od roku 1988. Pre D. Woltona sú informácie a komunikácia jednou z najväčších politických výziev 21. storočia a kultúrna kohabitácia je pre neho konštrukčným imperatívom pre tretiu vlnu mondializácie. Jeho diela sú preložené do 20 jazykov v 22 krajinách sveta.

Viac informácií


Simulácia Európskeho parlamentu

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút pre Vás pripravil už 9. ročník Simulácie Európskeho parlamentu. Viac ako 100 študentov sa stretne 8.11.2022 na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Viac informácií.


Štipendiá na pobyt do Francúzska

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na vedecko-výskumné pobyty do Francúzska (doktorandi + post-doc) s uzávierkou 20. novembra 2022 a tiež výzvu na predkladanie projektov bilaterálnej vedeckej spolupráce (tzv PHC Stefánik) s uzávierkou 5. decembra 2022.

Podrobnejšie informácie k jednotlivým výzvam : https://www.facebook.com/CFSlovaquie/


Veľtrh „Študenti-podniky-univerzity“

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave pozýva na Veľtrh „Študenti-podniky-univerzity“, ktorý sa uskutoční dňa 9.mája 2022 v priestoroch fakulty. Podujatie finančne podporuje Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút.

Viac informácií


Konferencia na tému „Zabezpečenie chodu ústavných orgánov Slovenskej republiky počas krízových situácií: aktuálne možnosti, limity a možné riešenia“

Dňa 20. apríla 2022 sa v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu uskutoční vedecká konferencia organizovaná Katedrou ústavného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave (člen Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu) v spolupráci s Ústavnoprávnym výborom Národnej rady Slovenskej republiky.

Viac informácií Konferencia na tému „Zabezpečenie chodu ústavných orgánov Slovenskej republiky počas krízových situácií: aktuálne možnosti, limity a možné riešenia“ (uniba.sk)


Dni frankofónnej kultúry v Nitre

Katedra romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa spoločne so svojimi partnermi pripravili 24.-25.4.2021 zaujímavé podujatia.

Plagát

Program


Dnešné Slovensko očami redaktora denníka Le Monde

UPJŠ v Košiciach vás srdečne pozýva na on-line prednášku vyslaného redaktora francúzskeho denníka Le Monde pre strednú Európu.

Prednáška sa uskutoční dňa 23.3.2021, o 10.00 hod.

Viac informácii a zoom link nájdete tu.


KATEDRA ROMANISTIKY Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pripravila v rámci medzinárodného vzdelávacieho projektu Erasmus+ KA2 DECLAME´FLE Développement d´un espace collaboratif FLE en ligne: littérature, migration, exil v dňoch 22. – 26. marca 2021 vzdelávaciu aktivitu zameranú na inovatívne vyučovanie frankofónnej literatúry.