Veľtrh „Študenti-podniky-univerzity“

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave pozýva na Veľtrh „Študenti-podniky-univerzity“, ktorý sa uskutoční dňa 9.mája 2022 v priestoroch fakulty. Podujatie finančne podporuje Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút.

Viac informácií


Konferencia na tému „Zabezpečenie chodu ústavných orgánov Slovenskej republiky počas krízových situácií: aktuálne možnosti, limity a možné riešenia“

Dňa 20. apríla 2022 sa v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu uskutoční vedecká konferencia organizovaná Katedrou ústavného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave (člen Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu) v spolupráci s Ústavnoprávnym výborom Národnej rady Slovenskej republiky.

Viac informácií Konferencia na tému „Zabezpečenie chodu ústavných orgánov Slovenskej republiky počas krízových situácií: aktuálne možnosti, limity a možné riešenia“ (uniba.sk)


Okrúhly stôl – Internacionalizácia cez francúzštinu a s Francúzskom – 28.10.2021

Francúzsko-slovenský univerzitný inštitút už niekoľko rokov združuje slovenské a francúzske vysoké školy. Podarilo sa nám realizovať fenomén „internacionalizácie vysokého školstva“.

Okrúhly stôl s názvom „Internacionalizácia cez francúzštinu a s Francúzskom“ má za cieľ priblížiť a spojiť skúsenosti slovenských pedagógov, ich reflexie a vízie o internacionalizácii a francúzsko-slovenskej univerzitnej spolupráci. Budeme sa snažiť odpovedať na otázku, aký je súčasný trend internacionalizácie vysokého školstva na Slovensku a aké má dopady na učiteľov, školstvo či samotné univerzity.


Európsky parlament – junior

Už po 8-krát pripravujeme Simuláciu Európskeho parlamentu, kde budú študenti slovenských gymnázií imitovať prácu európskych poslancov a diskutovať o aktuálnych výzvach Európskej únie. Špecifikum podujatia je, že sa bude odohrávať vo francúzskom jazyku a študenti predvedú nielen svoje negociačné zručnosti ale aj jazykové kompetencie.

Simulácia sa uskutoční v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, dňa 15. októbra 2021. Tešíme sa.

PROGRAM


Valné zhromaždenie

Vážení členovia SFUI, pozývame Vás na virtuálne zasadnutie Valného zhromaždenia SFUI, ktoré sa uskutoční dňa 12. mája 2021, o 9,00 hod prostredníctvom aplikácie MS Teams.


Žena v centre literárnej tvorby

[Vénus Khoury-Ghata]

Čítanie a diskusia: 26. marca od 17h do 20h
Naživo cez Zoom: https://zoom.us/j/96429887826 

Keď slová prechádzajú … z jedného sveta do druhého

Vénus Khoury-Ghata, autorka francúzsko-libanonského pôvodu, zosobňuje zanietenú predstaviteľku frankofónie, pomyselný most medzi viacerými svetmi a jazykmi, ktoré sa v jej románoch objavujú. Narodila sa v Libanone v roku 1937, ale od roku 1972 žije vo Francúzsku. (…)

Katedra Romanistiky Filozofickej fakulty UK pripravila zaujímavé podujatie, na ktoré srdečne pozývame.

Viac informácií…


Dni frankofónnej kultúry v Nitre

Katedra romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa spoločne so svojimi partnermi pripravili zaujímavé podujatia.

Plagát

Program


Dnešné Slovensko očami redaktora denníka Le Monde

UPJŠ v Košiciach vás srdečne pozýva na on-line prednášku vyslaného redaktora francúzskeho denníka Le Monde pre strednú Európu.

Prednáška sa uskutoční dňa 23.3.2021, o 10.00 hod.

Viac informácii a zoom link nájdete tu.


KATEDRA ROMANISTIKY Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pripravila v rámci medzinárodného vzdelávacieho projektu Erasmus+ KA2 DECLAME´FLE Développement d´un espace collaboratif FLE en ligne: littérature, migration, exil v dňoch 22. – 26. marca 2021 vzdelávaciu aktivitu zameranú na inovatívne vyučovanie frankofónnej literatúry.


Môj doktorát za 180 sekúnd – stredná Európa

Stredoeurópske kolo súťaže Môj doktorát za 180 sekúnd predstavuje jedinečnú príležitosť pre účastníkov spopularizovať tému svojej vedeckej práce a dať o sebe vedieť frankofónnej akademickej obci. Súťažiaci majú za úlohu vysvetliť v priebehu troch minút a pomocou jediného diapozitívu tému svojej doktorandskej práce a to pred zmiešaným publikom, ktoré bude zložené aj z odborníkov aj z obyčajných ľudí, avšak vždy v priateľskej atmosfére.

Chceli by ste skúsiť šťastie a predstaviť váš doktorát po francúzsky a navyše presne za 180 sekúnd?

Slovenské kolo súťaže sa bude konať v marci on-line a regionálne kolo súťaže bude v máji v Krakove. Ak máte záujem zapojiť sa do súťaže, prihláste sa do 19. februára 2021:  https://cutt.ly/GjWw4rT

Spoluorganizátor SFUI.


Zasadnutie výboru SFUI

Dňa 29. januára 2021 sa konalo zasadnutie výboru SFUI. Vedenie inštitútu prediskutovalo plán činnosti na rok 2021 a rovnako schválilo návrh plánu rozpočtu na kalendárny rok. Pandemická situácia, akreditačný proces prebiehajúci na slovenských vysokých školách ako aj plánovaná reforma vysokoškolského prostredia zásadne obmedzujú a komplikujú plynulé fungovanie našich projektov. Napriek tomu sme presvedčení, že aspoň virtuálne, regionálne a úzko cielené projekty budú úspešné.