Frankofónnych programov
Absolventov
Členov

O nás

Cieľom Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu je prispievať k rozvoju a rozširovaniu frankofónnych programov na univerzitách na Slovensku. Zároveň propaguje „školský systém na francúzsky spôsob“, čiže dialóg medzi frankofónnymi školami, univerzitami, podnikmi a jednotlivcami.
Úspešnosť študentov
Uplatnenie absolventov na trhu práce
Nástupný plat frankofónnych absolventov voči priemeru v SRVedenie SFUI / IUFS

Doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.
Doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

riaditeľ Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu

  Doc. JUDr. Marián Giba PhD.
  Doc. JUDr. Marián Giba PhD.

  predseda výboru Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu

   Naše aktivity

   Pozrite si čo sme pre vás organizovali a pripravili v poslednom období!
   Všetky aktivity