Naše aktivity

Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút (SFUI) v spolupráci s Veľvyslanectvom Francúzskej republiky na Slovensku zorganizovali v poradí 8. ročník podujatia Fórum Študenti-podniky-univerzity, ktorý sa konal 4. apríla 2019 na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hlavnou témou okrúhleho stola bola tento rok viacjazyčnosť v podnikovej praxi: kým anglický jazyk je dnes na pracovnom trhu považovaný za samozrejmosť, ďalší cudzí jazyk, teda aj francúzština, je nepochybne veľkou konkurenčnou výhodou uchádzačov o pracovné miesta, otvára im brány do sveta práce, zvyšuje pravdepodobnosť získania zaujímavejšej pracovnej pozície ako aj lepšieho finančného ohodnotenia.

 

Podujatie slávnostne otvorili: J. E. pán Christophe Léonzi, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD., riaditeľ Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI).

 

V panelovej diskusii vystúpili zástupcovia troch podnikov, v ktorých je cudzojazyčná komunikácia realizovaná na každodennej báze, a to nielen smerom ku klientom, ale aj v rámci ich vnútorného fungovania: Zuzana Mate zo spoločnosti Dell, Michal Kucej zo spoločnosti Slavia Production Systems a Petronela Chovaníková z Veolie Energia. Zástupcovia týchto podnikov okrem iného vysvetlili, akú úlohu v ich štruktúrach zohrávajú cudzie jazyky mimo angličtiny a na akých pozíciách sú jednotlivé jazyky využívané. Vyjadrili sa k otázkam, ktoré sa týkali požadovanej jazykovej úrovne v momente prijímania uchádzačov do zamestnania, spôsobu jej overovania a aj k benefitom, ktoré svojim zamestnancom ponúkajú na ďalší rozvoj komunikačných zručností.

 

Potrebu jazykových zručností uchádzačov o pracovné miesta potvrdili aj ďalšie dve diskutérky: Nikol Richterová z najnavštevovanejšieho pracovného portálu Profesia.sk, ktorá do zaujímavej diskusie prispela konkrétnymi štatistikami, napr. o najžiadanejších jazykoch v rámci pracovných ponúk, kde bezpochyby patrí aj francúzština, a Alžbeta Spišiaková z Európskych služieb zamestnanosti (EURES), ktorá poskytla obraz o vývoji európskeho pracovného trhu a poukázala na možnosti poskytované databázou voľných pracovných miest v rámci celej EÚ.

 
Študenti stredných a vysokých škôl si mohli pozrieť aj prezentácie a stánky podnikov, ktoré sa do tohto podujatia zapojili - CONTINENTAL, DELL, FRANCESCA CREATION, HENKEL, ING Business Shared Services, ISK, LAFARGE HOLCIM, SIEMENS, SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS, TESCO - ako aj stánky univerzít a inštitúcií, ktoré sú súčasťou SFUI. V rámci programu UMB ponúkla aj dva zaujímavé workshopy: testovanie súkromnou spoločnosťou PwC zamerané na pozornosť, logiku a angličtinu, ako aj rýchlokurz porozumenia cudzích jazykov bez učenia s názvom interkomprehenzia.