Naše aktivity

Cours de préparation aux études en français / Príprava na štúdium vo francúzštine

Vous partez étudier dans un pays francophone et faire vos études en français ? Les 2 et 3 septembre 2019, l'Institut français de Slovaquie vous proposera un programme de formation de deux jours pour vous aider à vous préparer. Retrouvez les informations et le formulaire d'inscription sur https://www.slovaquie.campusfrance.org/fr/cours-preparation-aux-etudes-en-francais ou https://institutfrancais.sk/fr/cours-certifications/cours-preparatoires/
Čítať ďalej...

Programme de coopération scientifique et universitaire Danube 2020

La Slovaquie, la République Tchèque, l’Autriche, la Serbie et la France lancent un nouveau programme de financement de mobilités scientifiques. En complément des programmes bilatéraux existants, il est dorénavant possible de soumettre des projets scientifiques construits à 3, 4 ou 5 équipes de pays différents pour se faire financer des mobilités durant 22 mois. L’appel à projets est ouvert jusqu’au 20 septembre 2019. Pour plus d'informations : Candidats slovaques : https://www.apvv.sk/grantove-schemy/multilateralne-vyzvy/dunajska-strategia-2019.html Candidats français : https://www.campusfrance.org/fr/danube
Čítať ďalej...

Appel à candidature - PHC Stefanik

Vous êtes un chercheur français qui souhaite collaborer avec une équipe slovaque ? Vous êtes un chercheur slovaque qui souhaite collaborer avec une équipe française ? Le programme Hubert Curien (PHC) Stefanik ouvre son appel à candidatures ! Vous avez jusqu'au 2 septembre 2019 pour candidater : https://www.campusfrance.org/fr/stefanik
Čítať ďalej...

Concours régional de plaidoirie francophone 2019

Vous êtes étudiants en droit ? Vous parlez français ?Participez au concours régional de plaidoirie francophone organisé par l'AUF et l'Institut français de Budapest et gagnez un stage de deux mois dans un prestigieux cabinet d'avocats à Paris. Ce concours aura lieu le 22 novembre 2019 et les inscriptions se font jusqu'au 13 septembre. Pour plus d'informations : https://www.franciaintezet.hu/articles/universite-et-recherche/4e-concours-regional-de-plaidoirie-francophone-2019.html Pour vous inscrire : https://forms.gle/XA57aCv838ZYeCPB6 Prise en charge du voyage et du séjour à Budapest de deux candidats par l'Institut français de Slovaquie : https://www.slovaquie.campusfrance.org/fr/concours-regional-de-plaidoirie-francophone
Čítať ďalej...

SFUI podporilo medzinárodnú vedeckú konferenciu

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ a tím riešiteľov projektu APVV-15-0307 boli hostiteľmi vydareného vedeckého podujatia. 20. – 22. júna 2019 privítala medzinárodná transdisciplinárna konferencia "Anticipácia v konzekutívnych a simultánnych kognitívnych procesoch" 61 účastníkov zo siedmich zahraničných (Université de Strasbourg, Université d´Opole, Université Paris 8, Université Paris 3, Université Paul-Valéry Montpellier 3, Université de Mons, Leopold-Franzens-Univesität Innsbruck) a štyroch domácich univerzít (UMB Banská Bystrica, UKF Nitra, TU Košice, UPJŠ Košice), pracovníkov troch špecializovaných výskumných pracovísk (LILPA, PRAXILING, LICOLAB) a troch akreditovaných tlmočníkov európskych inštitúcií.
Čítať ďalej...

Absolventka UMB na súťaži Moja dizertačná práca za 180 sekúnd vo Varšave

Stanislava Judinyová, absolventka doktorandského štúdia na Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, svoju alma mater reprezentovala na stredoeurópskom finále prestížnej súťaže pod názvom Moja dizertačná práca za 180 sekúnd, ktoré sa konalo v máji 2019 v hlavnom meste Poľska. Podujatie organizovala Varšavská univerzita, Centrum francúzskych reálií a frankofónnych štúdií v spolupráci s asociáciou Plejada a Francúzskymi inštitútmi v Rakúsku, v Poľsku, v Maďarsku, v Českej republike a na Slovensku.
Čítať ďalej...

Frankofónia opäť v Nitre

V rámci marca – mesiaca frankofónie usporiadali Katedra romanistiky v spolupráci s Katedrou translatológie na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Frankofónny týždeň (25. 3. – 29. 3. 2019). Ide o každoročné podujatie určené študentom francúzskeho jazyka a milovníkom frankofónnej kultúry.
Čítať ďalej...

Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút (SFUI) v spolupráci s Veľvyslanectvom Francúzskej republiky na Slovensku zorganizovali v poradí 8. ročník podujatia Fórum Študenti-podniky-univerzity, ktorý sa konal 4. apríla 2019 na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hlavnou témou okrúhleho stola bola tento rok viacjazyčnosť v podnikovej praxi: kým anglický jazyk je dnes na pracovnom trhu považovaný za samozrejmosť, ďalší cudzí jazyk, teda aj francúzština, je nepochybne veľkou konkurenčnou výhodou uchádzačov o pracovné miesta, otvára im brány do sveta práce, zvyšuje pravdepodobnosť získania zaujímavejšej pracovnej pozície ako aj lepšieho finančného ohodnotenia.
Čítať ďalej...

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/i/u/u62236/public_html/templates/gk_university/html/com_k2/templates/default/category.php on line 192