Novinky

Pozvánka na VZ - Invitation à l'AG 2019

Vážení členovia SFUI,

Chers membres de l‘IUFS,

 

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie SFUI, ktoré sa uskutoční dňa 29. marca 2019 o 10,30 hodine v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, na 2. poschodí, miestnosť č. 236.

Nous vous invitons à participer à l'Assemblée générale de l'IUFS qui se tiendra le 29 mars 2019 à 10h30, dans les locaux de la Faculté des Lettres, Université Coménius Bratislava, rue Gondova 2, 2e étage, salle no 236.

Čítať ďalej...

Veľtrh Študenti - Podniky - Univerzity 2019

 

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút a Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci s Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou organizujú 8. ročník podujatia s názvom Veľtrh Študenti-Podniky-Univerzity. Po niekoľkých ročníkoch, ktoré sa konali v Bratislave, následne v Košiciach, sa tentokrát presúvame na stredné Slovensko do Banskej Bystrice. Veľtrh sa bude konať 4. apríla 2019 v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela.

Čítať ďalej...

Patrícia Bátovská sa zúčastní expedície na arktický pól

Patrícia Bátovská je jedinou Slovenkou, ktorá sa zúčastní expedície na arktický pól.

 

Patrícia Bátovská sa zúčastní v júni expedície Arctic 2019 s jedným z najväčších polárnych bádateľov na svete: Robertom Swanom.
Je jednou z 80 členov expedície, ktorí boli vybraní z 5000 uchádzačov. Srdečne blahoželáme !

Čítať ďalej...

Pohľad späť: Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov

6. decembra sa konalo v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov. 24 slovenských študentov z piatich rôznych univerzít (Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), ktorí boli zároveň zapísaní aj na francúzskej partnerskej univerzite, si prevzalo v tento slávnostný deň francúzsky diplom z rúk pána veľvyslanca Christophea Léonziho.

Čítať ďalej...

Zúčastnili sme sa 22. ročníka študentského veľtrhu Akadémia & Vapac

Od 09. do 11. októbra sa Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút zúčastnil 22. ročníka študentského veľtrhu Akadémia & Vapac v Bratislave, v Národnom tenisovom centre.

Stánok " Štúdium vo Francúzsku " , v ktorom boli aj zástupcovia Campus France Slovensko Sciences po Dijon, pritiahol mnohých frankofónnych a anglofónnych gymnazistov a študentov. SFUI predstavil možnosti frankofónneho štúdia na Slovensku v rámci prípravy dvojitých diplomov, ktoré je možné získať v spolupráci s francúzskymi univerzitami.

 

Čítať ďalej...