Podniky

 

 

                                                                                                                         

VEOLIA a.s.

Eisteinova 25

Digital park II.

851 01 Bratislava

http://www.veolia.sk/

 

 

GEFCO SLOVAKIA

Plynárenská cesta 1

821 09 Bratislava

www.gefco.sk

 

 Inžinierske stavby, a.s.

Priemyselná 7

042 45 Košice

www.iske.sk

 

 

 

 

 

SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o.

Karadžičova 16
Bratislava 821 08

http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/sk/

 

 

 

 

Amazon


Nám. 1. mája 18

92553 Bratislava

 http://www.amazon.com/

EMERSON

Ševčenkova 34

851 01 Bratislava

http://www.emerson.sk/?page_id=2254

IBM Slovensko, spol. s r.o.
Apollo II
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava

http://www.ibm.com/contact/sk/sk/?lnk=ft

Bučo, s.r.o.     
Fedinova 18
851 01 Bratislava

http://www.buco.sk/

združenie

 

 Efpolit - Asociácia frakofónnych študentov
Kuzmányho 1
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika 


 

Alliance française de Banska Bystrica  

Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9
Banská Bystrica
975 58
Slovakia   

http://www.afsk.sk/index.php?lang=fr